Vi foretager opmålinger med høj præcision og kvalitet, som ligger til grund for modeller og beregninger, der giver dig uundværlig viden i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, klimasikring og for projekter i forsyninger.

Ved hjælp af den nyeste teknologi, foretager vi opmålinger med høj kvalitet. Med den viden kan vi lave nøjagtige terrænmodeller af søer, vandløb og vådområder, der er essentielle i forbindelse med klimaprojekter (se projekt for kortlægning af vanddybde og sedimentlagstykkelse i ferske vande med georadar fra drone her). Eller vi kan foretage præcise volumenberegninger af råstof- og ressourcemængder, hvilket er vigtig viden for forsyninger eller i bygge- og anlægsprojekter.

Vores specialister sikrer et præcist resultat, effektiv opmåling og beregning og højere sikkerhed. Vi leverer kvalitetssikrede data og rapport og dokumentation for beregninger.

Med præcisionsnivellement kan vi hjælpe med fastlæggelse af differentierede områdesætninger, f.eks. i forbindelse med større anlægsprojekter, ledningsarbejder i midtbyområder, anlæg af jernbaner med forbelastning osv.

Vi er eksperter i at foretage og rådgive omkring disse opmålinger, og vi kan hjælpe med opsætning af større monitoreringsprogrammer til brug for entreprenører, myndigheder eller forsikringsselskaber for forsikringsdokumentation.

Vil du vide mere?

Søren Holst
Udviklingsdirektør, partner
Mobil +45 2321 5793
sh@geopartner.dk
Rasmus Hjorth Andersen
Landinspektør, teamleder Geopartner Inspections
Mobil +45 4272 9932
rha@geopartner.dk