Opmåling

Med ekstremt præcise opmålingsmetoder, fremskaffer vi værdiskabende viden og indsigt, som før har været svært tilgængeligt.

Vi foretager opmålinger med høj præcision og kvalitet, som ligger til grund for modeller og beregninger, der giver dig uundværlig viden i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, klimasikring og for projekter i forsyninger.

Ved hjælp af den nyeste teknologi, foretager vi opmålinger med høj kvalitet. Med den viden kan vi lave nøjagtige terrænmodeller af søer, vandløb og vådområder, der er essentielle i forbindelse med klimaprojekter eller vi kan foretage præcise volumenberegninger af råstof- og ressourcemængder, hvilket er vigtig viden for forsyninger eller i bygge- og anlægsprojekter.

Vores specialister sikrer et præcist resultat, effektiv opmåling og beregning og højere sikkerhed. Vi leverer kvalitetssikrede data og rapport og dokumentation for beregninger.

 

Med præcisionsnivellement kan vi hjælpe med fastlæggelse af differentierede områdesætninger, f.eks. i forbindelse med større anlægsprojekter, ledningsarbejder i midtbyområder, anlæg af jernbaner med forbelastning osv.

Vi er eksperter i at foretage og rådgive omkring disse opmålinger, og vi kan hjælpe med opsætning af større monitoreringsprogrammer til brug for entreprenører, myndigheder eller forsikringsselskaber for forsikringsdokumentation.

Droneopmålingerne er mere præcise og markant mindre tidskrævende end vores gamle metoder. Derudover er det mere sikkert, da vi ikke skal have en mand op at kravle på de store dynger

Lars Ipsen

Driftchef, Aalborg Portland


For Aalborg Portland udfører vi præcisionsopmålinger af deres kullagre, for at sikre dem et præcist indblik i deres løbende ressourcebeholdninger.

Læs mere her