Et godt overblik over udvikling og fremdrift er vigtigt, når man skal planlægge det videre forløb i et projekt. Overblik er også nøgleordet til at identificere, hvor en specifik indsats skal ske, og til at sikre stabilitet og sikkerhed af bygningsværker og installationer. Ved løbende monitorering med den nyeste teknologi sikrer Geopartner Inspections dig dette overblik.

Vi bruger den nyeste teknologi til at monitorere bygge- og anlægsprojekter, hvor vi skaber overblik over fremdriften. Et overblik der kan bruges til afrapportering og planlægning af det videre arbejde og optimering af byggepladsen. Det skaber også bedre kommunikation med borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter.

Gennem løbende monitorering kan vi også bidrage i klimaindsatser. Her skaber vi et overblik over udviklingen af f.eks invasive arter som Kæmpe-Bjørneklo og Hybenrose. Ved løbende at monitorere og dokumentere arternes udvikling, fremskaffer vi data, der giver et overblik over status og fremgang i bekæmpelsesindsatsen og områder, hvor man bør intensivere og sætte hårdere ind.

Ved hjælp af meget præcise opmålings- og beregningsmetoder kan monitorering anvendes til at overvåge og kontrollere bygningsværker som broer, tunneller, huse, veje og jernbaners stabilitet og grundlæggende sikkerhed.

Vi er specialister i at udvikle og gennemføre monitoreringsprogrammer i den bedste kvalitet, der opfylder jeres specifikke behov og ønsker. Vi anvender de bedste metoder og instrumenter indenfor opmålingsbranchen, der leverer præcision og høj produktivitet til yderst konkurrencedygtige priser.

Vi kvalitetssikrer altid data og dokumenterer resultaterne i tal, grafik og visualisering, så du er sikret det bedste overblik.

Vil du vide mere?

Karsten Vognsen
Chefkonsulent
Mobil +45 5151 7351
kvo@geopartner-inspections.com
Niels Henrik Broge
Chefkonsulent
Mobil +45 4131 8534
nhb@geopartner.dk