Inspektion-
er

Inspektioner sikrer dig overblik og indsigt i tingenes tilstand, udvikling og muligheder. Ved hjælp af moderne teknologi, udvikler vi nytænkende løsninger, der sparer dig både tid og ressourcer.

Inspektioner er grundstenen i vedligeholdelse, som er essentielt for at sikre installationer og aktiver en lang levetid. Derfor spiller inspektioner en central rolle i driften i mange organisationer.

Med vores ekspertise inden for inspektioner, kan vi optimere jeres drift og vedligeholdelse, ved at gøre det muligt for jer at gå fra tidsbestemt vedligehold til tilstandsvedligehold, hvilket er ressourcebesparende. Samtidigt minimeres den tid installationer er ude af drift i forbindelse med vedligeholdelse.

Gennem inspektioner kan vi kontrollere og dokumentere installationer og forhold, og sikre dig et overblik over, hvor der skal sættes ind med vedligeholdelse af:

  • Veje
  • Jernbaner
  • Vindmøller
  • Højspændingsnettet
  • Broer
  • Diger
  • Kystsikringer
  • Bygninger

 

Vi anvender high-end inspektionsudstyr og metoder, såsom laserscannere, droner og kameraudstyr. Vi leverer resultatet i færdige og gennemtestede løsninger med høj detaljegrad, som gør det nemt for jer at gennemgå, analysere og lokalisere fejl og mangler, der skal udbedres. 

I forbindelse med større renoveringsprojekter kan vi hjælpe med at dokumentere eksisterende forhold både inde og ude med præcise 3D-modeller, som sikrer det korrekte projekteringsgrundlag

Vi løser opgaver både onshore og offshore og har de nødvendige forsikringer og sikkerhedscertifikater for at operere begge steder.

Vi er eksperter i inspektioner, og vi hjælper kunder inden for forsyning, infrastruktur, klima og ejendomsadministration, og vi kan sikkert også hjælpe dig.