Inspektioner er grundstenen i vedligeholdelse, som er essentielt for at sikre installationer og aktiver en lang levetid. Derfor spiller inspektioner en central rolle i driften i mange organisationer.

Med vores ekspertise inden for inspektioner, kan vi optimere jeres drift og vedligeholdelse, ved at gøre det muligt for jer at gå fra tidsbestemt vedligehold til tilstandsvedligehold, hvilket er ressourcebesparende. Samtidigt minimeres den tid installationer er ude af drift i forbindelse med vedligeholdelse.

Gennem inspektioner kan vi kontrollere og dokumentere installationer og forhold, og sikre dig et overblik over, hvor der skal sættes ind med vedligeholdelse af:

Vi anvender high-end inspektionsudstyr og metoder, såsom laserscannere, droner og kameraudstyr. Vi leverer resultatet i færdige og gennemtestede løsninger med høj detaljegrad, som gør det nemt for jer at gennemgå, analysere og lokalisere fejl og mangler, der skal udbedres. 

I forbindelse med større renoveringsprojekter kan vi hjælpe med at dokumentere eksisterende forhold både inde og ude med præcise 3D-modeller, som sikrer det korrekte projekteringsgrundlag. 

Vi løser opgaver både onshore og offshore og har de nødvendige forsikringer og sikkerhedscertifikater for at operere begge steder.

Vi er eksperter i inspektioner, og vi hjælper kunder inden for forsyning, infrastruktur, klima og ejendomsadministration, og vi kan sikkert også hjælpe dig.

Søren Holst
Udviklingsdirektør, partner
Mobil +45 2321 5793
sh@geopartner.dk
Rasmus Hjorth Andersen
Landinspektør, teamleder Geopartner Inspections
Mobil +45 4272 9932
rha@geopartner.dk