Med fokus på inspektioner, monitorering og opmåling hjælper Geopartner Inspections kommuner, myndigheder, statslige styrelser og private entreprenører med at binde Danmark sammen.

Veje, jernbaner og anlæg udsættes for stor slitage, og derved opstår et naturligt behov for vedligeholdelse. Med viden, erfaring og den nyeste teknologi kan vi gennem inspektioner fremskaffe viden og data om infrastrukturens tilstand og identificere behovet for vedligeholdelse.

Vi dokumenterer, hvordan anlæg og aktiver bliver påvirket af deformation, og bidrager med kvalitetssikrede fremtidsvurderinger, så jeres anlæg får en lang levetid.

Derudover kan vi gennem monitorering skabe overblik over fremdriften på bygge- og anlægsprojekter. Løbende monitorering vil optimere driften af pladsen og sikre en fælles forståelse blandt medarbejderne.

Udfordringerne med infrastruktur er mangeartede, så tag endelig kontakt og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.