Med fokus på inspektioner og opmålinger hjælper vi forsyninger med at synliggøre behovet for vedligeholdelse af installationer og beholdninger af værdifulde ressourcer, og vi rådgiver om, hvordan de sikrer sine anlæg og installationer mod landsætninger og deformation.

Opmålinger af højeste kvalitet og præcision gør det muligt at beregne jeres ressourcemængder og dermed sikre jer et værdifuldt overblik over jeres løbende beholdninger. 

Landets vertikale bevægelser er en trussel mod forsyningers installationer og anlæg. Med dokumenterede resultater kan vi rådgive om landsætninger i forbindelse med etablering af nye ledninger eller drift og vedligeholdelse af eksisterende ledningsnet.

Vi hjælper store som små forsyninger landet over, og vi kan også hjælpe jer. Kontakt os for en snak om hvordan.

Opmålingen med dronen var meget detaljeret, og gav nogle fine tekniske tegninger. Jeg regner bestemt med at fremgangsmåden skal bruges i forbindelse med andet arbejde

Trine Dam Larsen
BlueKolding

I Kolding skulle det lokale forsyningsselskab udvide et regnvandsbassin. For at lave en præcis volumenberegning af bassinet, havde vi dronen i luften over området.