Afsluttet projekt mellem Geopartner Inspections og DTU

Projektets titel: Kortlægning af vanddybde og sedimentlagstykkelse i ferske vande med georadar (GPR) fra drone

Se den endelige rapport, som opsamler konklusionerne fra det afsluttede projekt, her:

Droneradar, GPR,Georadar
Ground Penetrating Radar til kortlægning af søer, vandløb og bassiner

Vedligeholdelse af vandløb, søer og regnvandsbassiner kræver en detaljeret viden om bunddybden samt den akkumulerede sedimenttykkelse. Ophobning af sedimenter reducerer det område, der er til rådighed til opbevaring af vand, hvilket kan resultere i oversvømmelser og nedsat kapacitet i regnvandsbassiner.

Målinger af flodleje og sedimenttykkelse gennemføres typisk på stedet. Målingerne er meget dyre og ofte forbundet med en vis risiko (især i regnvandsbassiner eller lavvandede vandløb, hvor båd ikke kan anvendes).

Dronebåret måling – høj kvalitet – lav pris

Dataindsamling gennemført med dronebået georadar giver mulighed for at måle med høj rumlig opløsning til en lavere pris. I øjeblikket findes der dog ingen anerkendte drone-bårne sensorer og systemer, der kan overvåge vanddybder og sedimenttykkelse af ferskvandslegemer.

GPR (engelsk: Ground Penetrating Radar) ser ud til at være den mest lovende teknologi, da metoden er uafhængig af vandets klarhed, lysets intensitet, belysningsgeometri og bundens farve. Der er dog endnu ikke introduceret et holdbart dronebåret GPR-setup til overvågning af vanddybder og tykkelsen af akkumulerede bundsedimenter.

Etablering af nyt, effektivt GPR setup

Geopartner Inspections ønsker med projektet at etablere et georadar setup, der giver mulighed for at handle hurtigt og effektivt og levere den fulde pakke til kunderne med dataindsamling, databehandling, kvalitetskontrol og generering af 3D-modeller af dybdeforhold (dybdekort) og akkumuleret sediment.

Forskere fra DTU bidrager i projektet til udviklingen af den bedste GPR-opsætning, databehandlingsarbejde og drone-flyvningspraksis med henblik på dataindsamling og validering af drone-bårne målinger af vanddybder og sedimenttykkelse.

I projektet testes GPR teknologien også til registrering og kortlægning af underjordiske rør og artefakter over land.

Link til Center for Water Activities DTU med projektbeskrivelse her

Kontakt mig, hvis du vil høre mere:

Søren Holst
Udviklingsdirektør, partner
Mobil +45 2321 5793
sh@geopartner.dk
Rasmus Hjorth Andersen
Landinspektør, teamleder Geopartner Inspections
Mobil +45 4272 9932
rha@geopartner.dk