Få adgang til ny og vigtig viden om lokale landbevægelser, der kan være med til at sikre drifts- og anlægsprojekter og beskytte dine investeringer.

Map GM er et værktøj udviklet under InSARInSub projektet, som er støttet af den Europæiske Rumorganisation (ESA).

Udbytte af Map GM

 • Overskuelige kort, der giver dig værdifuld viden om lokale landbevægelser
 • Få et beslutningsgrundlag for sikring af drifts- og anlægsprojekter
 • Se eksterne påvirkninger af ledningsnet
 • Se områder med risiko for sætningsskader for bygninger, veje eller jernbaner
 • Datadrevet beslutningsgrundlag til f.eks. klimatilpasningstiltag

Landbevægelser er i nogle områder så udprægede, at de kan måles i centimeter per år. Landbevægelserne kan derfor have stor betydning for eksempelvis langsigtet planlægning af kystnære klimatilpasningstiltag eller drift- og anlægsprojekter med lang levetid, f.eks. havne, rørledninger og anden infrastruktur.

Map GM giver med sine data og kortlægning af landhævning og -sænkning vigtig information om landskabets dynamik, så du får viden om de lokalelandbevægelser lige dér, hvor du skal anlægge, vedligeholde eller bygge.

Hvad kan data om landbevægelser og Map GM bruges til?

Information om landbevægelser kan benyttes til f.eks. udpegning af kritiske vej- eller jernbanestrækninger eller udpegning af bygninger med sætningsrisiko. Det kan også benyttes sammen med data om f.eks. geologi, havspejlsniveau, stormflodsstatistik og grundvand til simuleringer og prognoser for fremtidige oversvømmelseshændelser. Derfor vil alle Map GM produkter også kunne tilgås som add-on til GeoAtlas Live datadelings- portalen, som indeholder boringsdata og 3D-modeller af Danmarks undergrund.

Information om landbevægelse er et nødvendigt element i et robust datadrevet beslutningsgrundlag til f.eks. klimatilpasningstiltag, bygge- og anlægsinvesteringer og investeringer i ledningsnettet.

Satellitter og radarreflektorer skaber dataene i Map GM

Data stammer fra gentagne satellitoptagelser og refleksioner fra radarreflektorer på landjorden. Med avancerede beregningsmetoder
omsættes målingerne til en tidsserie af landbevægelser nationalt, regionalt og lokalt.

Se og brug data om landbevægelser

Med Map GM får du adgang til at se lokale landbevægelser, hvilket kan
hjælpe med at reducere dine udgifter til præcisionsnivellement og
tilsvarende opmålingsydelser. Du får adgang til data både i rå form, og
omregnet til gennemsnitsværdier i et grid.

Det får du:

 • Adgang til kalibreret og kvalitetskontrolleret information om overfladens vertikalbevægelse
 • Adgang til rå satellitberegninger af relative bevægelser (LOS data)
 • Kort over landhævnings-/landsænkningshastighed og ændringer heri
 • Adgang med fuld funktionalitet via add-on til Geo-Atlas Live (kræver særskilt licens til Map GM)
 • Alle produkter udstilles som webtjenester (WMS/WFS) til integration i egen CAD- eller GIS løsning
 • Årlig opdatering af beregningerne. Mulighed for tilkøb af hyppigere ajourføring

Map GM er et resultat af samarbejdet mellem Geopartner Landinspektører A/S, ingeniørvirksomheden Geo, DTU Space og med Klimatorium i Lemvig som strategisk samarbejdspartner. Projektet
støttes af Den Europæiske Rumorganisation, ESA.

Modtag webinar om Map GM og Geo Atlas Live


  Ja tak

  Ring til mig, hvis du vil høre om Map GM

  Lars Klindt
  GIS konsulent
  Mobil +45 2858 1660
  lkm@geopartner.dk