Projekt der skal bane vejen for, at droner kan benyttes til automatisk inspektion af højspændingsledninger og -master

Formålet med projektet, Drones4Energy, er at udvikle autonome droner, der kan anvendes til inspektion af elselskabernes 5000 kilometer højspændingsledninger. Med anvendelse af droner kan inspektionsomkostningerne reduceres med op til 95 procent og samtidig sikres en mere stabil strømforsyning, da inspektioner vil gennemføres oftere, og fejl vil kunne tages i opløbet. Projektet er et samarbejde mellem SDU, Aarhus Universitet, Fraunhofer, Geopartner Inspections, Develco og Science Venture Denmark

Inspektion af højspændingsledninger uden menneskelig indblanding

Målet er at udvikle selvflyvende og intelligente droner, der skal kunne tage billeder af fejl på kabler og bearbejde data under flyvningen ved hjælp af Machine Learning. Dernæst skal dronerne selv sende billederne og placeringen til ejeren af ledningerne, når der konstateres en fejl eller et vedligeholdelsesbehov. Dronerne skal forud for inspektionen kunne programmeres med højspændingstracéets forløb, og når de løber tør for energi, skal de selv kunne lade op på den nærmeste højspændingsledning. Det vil sige, de skal kunne køre en inspektion af mange kilometers ledning til ende uden menneskelig indblanding.

Geopartner har også før projektets start udført inspektioner af bl.a. højspændingsmaster med drone. Målet med deltagelse i Drones4Energy er derfor at være med til at udvikle droneteknologien og bidrage til, at man kan kombinere flere teknologiske værktøjer og gøre inspektionerne endnu mere effektive end i dag.

Projektet Drones4Energy er et treårigt projekt, der løber frem til december 2021.

Læs mere om projektet og følg udviklingen her: https://drones4energy.dk/

Læs om hvordan Geopartner Inspections i øvrigt foretager high-end inspektioner her

Kontakt

Søren Holst
Udviklingsdirektør, partner
Mobil +45 2321 5793
sh@geopartner.dk
Rasmus Hjorth Andersen
Landinspektør, teamleder Geopartner Inspections
Mobil +45 4272 9932
rha@geopartner.dk