Projekter

Geopartner Inspections arbejder med forskellige større projekter. Projekterne involverer samarbejdspartnere fra offentlige og private virksomheder. Flere projekter har opnået støtte fra danske eller internationale myndigheder eller agenturer.

InSARinSub

ESA-støttet projekt for praktisk anvendelse af satellitdata for jordbevægelser til forskellige målgrupper

Klik her og læs beskrivelsen af InSARinSub projektet

C17 Thyborøn By og Havn – Klima, kloak og sætninger

Projekt for anvendelse af satellitdata til monitorering, kortlægning og fremskrivning af vertikale landbevægelser og deres effekt på infrastrukturen samt samspillet med klimafremkaldte øgede vandmasser. Projektet er støttet af EU Life og er et underprojekt til Coast To Coast Climate Challenge projektet.

Klik her og læs rapporten fra projektet

Kortlægning af vanddybde og sedimentlagstykkelse i ferske vande med georadar fra drone

Drones4Energy

Projekt for benyttelse af droner til automatisk inspektion af højspændingsledninger og -master. Læs om projektet her