Projekter

Geopartner Inspections arbejder med forskellige større projekter. Projekterne involverer samarbejdspartnere fra offentlige og private virksomheder. Flere projekter har opnået støtte fra danske eller internationale myndigheder eller agenturer.

InSARinSub

ESA-støttet projekt for praktisk anvendelse af satellitdata for jordbevægelser til forskellige målgrupper

Klik her og læs beskrivelsen af InSARinSub projektet

Kortlægning af vanddybde og sedimentlagstykkelse i ferske vande med georadar fra drone

Drones4Energy

Projekt for benyttelse af droner til automatisk inspektion af højspændingsledninger og -master. Læs om projektet her