Workshop med deltagelse af brugergruppen

InSARinSub projektet holdt on-line workshop d. 22.april, hvor projektdeltagere og brugergruppen drøftede og forventningsafstemte behov og tekniske løsninger.