Satellitdata og landbevægelser fortalt i børnehøjde

Filmen her er vist på børneklimamødet i 2021, og den formidler problematikkerne omkring landbevægelser og vandstandsstigninger på en let, forståelig måde. Derfor er den også et kig værd for voksne om et spændende, men komplekst emne.

Som det fortælles i filmen er Thyborøn særligt udfordret af landsænkninger og en stigende vandstand. Derfor benytter Thyborøn sig af satellitdata til at forudsige lokale landbevægelser, som har betydning i samspil med klimaskabte vandstigninger ift. kystsikring, sikring af byen og sikring af infrastrukturen. Det er meget alvorlige udfordringer, Thyborøn og andre byer står overfor de kommende år.

Og i al beskedenhed udfører Geopartner Inspections beregningerne på satellitdata og omsætter dem til landbevægelser; vi har været med til at udvikle radarreflektorerne, og vi udfører de supplerende målinger på land med motoriseret nivellement, som det vises i filmen.

Geopartner er aktivt medlem af Klimatorium, og samarbejder tæt med de øvrige medlemmer om udvikling af ny teknologi, vidensdeling mv.