Opmåling af bassiner med dronebåret ekkolod

Geopartner har igennem en årrække leveret opmåling af bassiner, søer, vandløb og fjorde mv. til brug for bl.a. volumenberegninger, hydrauliske modeller, oprensningsplaner mm. Fælles for projekterne er, at de er udarbejdet i tæt dialog med kunden for derved at kunne levere data, der passer til kundens specifikke behov.

For at imødekomme kundernes behov for opmåling af mindre og svært fremkommelige bassiner har Geopartner Inspections løbende udviklet opmålingsmetoderne – senest med echo sounder påmonteret en RTK-baseret drone. Ved at anvende droneteknologi opnås målinger med GPS-kvalitet samtidig med, at omkostninger til mobiliseringen af mandskab og udstyr reduceres betydeligt.

Med det nye dronebaserede system til batymetrisk opmåling råder Geopartner Inspections over en komplet vifte af målemetoder;

Vi kan derfor vælge den bedste og mest effektive opmålingsmetode til opgaven. For større eller mere komplekse opgaver kan vi trække på vores nye samarbejdspartner SensorSurvey, så der er ikke den opmålingsopgave, vi ikke kan klare, eller et dataformat vi ikke kan levere.

Info om bassinopmåling

Mindre bassiner og søer, hvor det kan være vanskeligt at komme til med en båd, opmåles med dronebåret ekkolod.

Kontakt:

Karsten Vognsen
Chefkonsulent
Mobil +45 5151 7351
kvo@geopartner-inspections.com
Niels Henrik Broge
Chefkonsulent
Mobil +45 4131 8534
nhb@geopartner.dk