Nyt katalog fra SDFE med brugereksempler på anvendelse af satellitdata

Radarreflektor på landjorden opfanger og reflekterer satellitsignaler

Geopartner Inspections er kommet med i det gode ’rumselskab’.

 SDFE (Styrelsen for DataForsyning og Effektivisering) har netop udgivet kataloget Danske anvendelser af Copernicus – 50 anvendelser af jordobservationer fra satellitter, hvor Geopartner er hovedforfatter på tre brugereksempler på anvendelse af satellitdata for landbevægelser fra det virkelige liv (Klimatilpasning/fremskrivning af højdemodel/Thyborøn; Lille Thorup saltlager- overvågning fra satellit; Screening for indikation af lokale sætninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder).

Kataloget med use cases udgives den 28. januar. Se SDFE’s hjemmeside for at se kataloget med Geopartners og de øvrige use cases her .

Også Brug rummet, som er Det Tværministerielle Rumudvalgs rumportal, omtaler det nye katalog på sin hjemmeside her

Læs om Geopartner Inspections ESA støttede projekt for anvendelse af satellitdata for jordbevægelser her