Map GM præsenterer værdifuld information om landbevægelser

Geopartner Inspections tilbyder et nyt produkt Map GM, som præsenterer en kortlægning af de vertikale landbevægelser over tid (sætninger og landhævninger). Produktet er helt unikt og er beregnet med udgangspunkt i satellitbilleder. Satellitterne samler data ind hver 6. dag. Det betyder, at store områder kan kortlægges meget detaljeret, og at kortlægningen kan ajourføres så ofte, det er relevant i forhold til anvendelsen.

Kendskab til landbevægelse er meget vigtig i forbindelse med bygge og anlægsarbejder, hvor man gerne vil vide, om arbejdet påvirker omkringliggende bygninger, eller om man kan forvente at finde større sætninger med tiden, som man skal tage højde for. Hertil er det også vigtigt med god viden om undergrunden, og derfor er der også en tæt sammenknytning mellem Map GM og GeoAtlas Live fra Geo, som kan vise de geologiske forhold, f.eks. dybden til stabil undergrund.

Også for forsyningsselskaber, som ønsker at optimere drift og vedligeholdelsesplaner for deres ledningsnet, kan information om landbevægelse have stor værdi. Med detaljeret information om landbevægelse kan forsyningsselskabet bevæge sig fra en systematisk vedligeholdelse over mod tilstandsbaseret vedligeholdelse. Det kan medføre betydelige besparelser, idet det er meget dyrt at udskifte underjordiske ledninger.

Landbevægelser er ligeledes meget vigtige at have kendskab til ifm. klimasikring og klimatilpasning, f.eks. ved etablering af nye konstruktioner, som ofte har en mangeårig levetid og afskrivningshorisont. Her kan få millimeter om året blive til mange centimeter over et bygningsværks levetid.

Kendskab til landbevægelsen har derfor stor betydning for en omkostningseffektiv og fremtidssikret indsats for investeringer i klimatilpasning. Mon der også er noget på spil i dit nærområde?

”Der er et stort potentiale i integrationen af Map GM og GeoAtlas Live løsningerne. Kombinationen af disse to informationssæt giver et mere retvisende helhedsbillede, når de sammenstilles i en god visuel løsning.”

KIM BALTZER KALLESTRUP, PROJEKTLEDER, AARHUS VAND

Map GM støttes af ESA

Map GM er resultatet af et 2-årigt udviklingsprojekt støttet af den Europæiske Rumorganisation.

Projektet gennemføres i perioden jan. 2020 – jan. 2022 i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og ingeniørvirksomheden Geo.

Vidste du?

Landbevægelsesraten kan lokalt i Danmark være flere gange større end havstigningen!

Screenshot af Map GM med 40 meter grid produktet (Århus Havn og midtby).

Mon der også er noget på spil i dit nærområde?
Kontakt os, hvis du ønsker en prøvelicens til Map GM.

Niels Henrik Broge
Projektchef
Mobil +45 4131 8534
nhb@geopartner.dk