Kortlægning af Thyborøn-Agger sejlrende

Det har stor værdi for Thyborøn-Agger Færgefart, at der holdes et vågent øje med besejlingsforholdene til havne og færgelejer. Som følge af varierende mængder af sandaflejringer og udfordringer med grundstødninger omkring indsejlingen til færgelejet til Agger Havn har Geopartner Inspections detailkortlagt dybdeforholdene over tid for at dokumentere udviklingen.

Gennem god dialog med kunden, og i kombination med historiske data fra tidligere opmålinger, har projektet ændret sig over tid. Herved har man fået øget kendskab til områder, der kræver ekstra fokus, og derfor måles nu med hyppigere frekvens.

Geopartner Inspections har på baggrund heraf indgået aftale med Thyborøn-Agger Færgefart om en udvidelse af projektet til at omfatte hele sejlrenden og med årlig ajourføring fra Agger til Thyborøn for at sikre, at den 46 meter lange hybridfærge ”Kanalen” med en dybgang på 2,2 meter har fri passage igennem sejlrenden.

Geopartner Inspections råder over state-of-the-art teknologi til nøjagtig og effektiv opmåling af sejlrender, klappladser,  havne og andre områder til søs.
Ingen opgave er for stor, for lille eller for kompliceret.

Kontakt:

Karsten Vognsen
Forretningschef
Mobil +45 5151 7351
kvo@geopartner-inspections.com
Jens Ravn Knudsen
Landinspektør
Mobil +45 2135 1031
jrk@geopartner.dk