Kontrol af højdeændringer for Energinet

Vi har rullet vores motoriserede nivellementteam ud for at hjælpe Energinet med at kontrollere, om jorden bevæger sig vertikalt over et af deres gaslagre

I disse dage hjælper vi Energinet med at kontrollere højdeændringer i landskabet omkring deres naturgaslager i Lille Torup. Her kan Energinet opbevare 700 mio. m3 naturgas i syv hulrum, 1.000 meter under jordens overflade. 

De store mængder gas kan have virkning på, om jorden over gaslageret hæver eller sænker sig mere end det omkringliggende område. Det er små ændringer det drejer sig om, men i yderste konsekvens kan det skade bygninger og rørledninger. Derfor er Energinet pålagt at holde øje med udviklingen.

Denne opgave løser vi med vores nye motoriserede nivellementshold, der sammenligner fikspunkter oven på gaslageret med stabile fikspunkter udenfor. På den måde kan vi bestemme højdeændringer over lageret med millimeters præcision.