Highlights fra konferencen ‘Satellitdata og geotekniske data til forsyning, anlæg og klima’

Den 7. december 2021 afholdt Geopartner Inspections, Geo og Klimatorium en velbesøgt konference om anvendelse af satellitdata og geotekniske data.

Der blev leveret rigtig gode og interessante indlæg. Blandt andet fortalte flere virksomheder om, hvordan disse nye datakilder kan tilføre dem ny værdi.

Konferencen markerede samtidig afslutningen på det to-årige InSARinSub projekt, som var støttet af Det Europæiske Rumagentur, ESA.

Se og hør blandt andre forsyningsvirksomhederne Aarhus Vand og Lemvig Vand, samt Odense Kommune og Kystdirektoratet fortælle om, hvordan de får værdi ud af de nye satellitdata og geotekniske data til brug for deres asset management og forvaltningsopgaver.

The Value of Earth Observation Data

Alice Barthe, Geospatial Analytics Engineer, European Space Agency

Hør Alice fortælle om ESAs arbejde, herunder hvordan ESA har samarbejdet med Geopartner og Geo omkring at udvikle nye værktøjer til klimatilpasning, forsyning og byggeri ved at integrere data fra EU’s Sentinel-1 satellitter med geologisk information.

PSInSAR to map ground displacement

Vincent Phelep, radarspecialist, Geopartner Inspections

Hør Vincent fortælle om nye anvendelser af satellitberegnede landbevægelser med konkrete eksempler.

Satellitdata – Nyt værktøj og eksportmulighed for forsynings-sektoren

Albert Jensen, udviklingschef, Lemvig Vand

Hør Albert fortælle om, hvordan satellitdata og kendskab til undergrundens dynamik kan skabe værdi for forsyninger og realisere eksportpotentialer.

Overvågning og vedligeholdelse af ledningsnettet i Lemvig Vand

Albert Jensen, udviklingschef, Lemvig Vand

Hør Albert fortælle om, hvordan satellitdata og geologiske data indgår som elementer i datadrevet overvågning af ledningsnettet og til beslutningsstøtte i Lemvig Vand.

Indledende overvågning af sætninger på diger nord for Odense by

Gert Laursen, slotsgeolog, Odense kommune, og Steen Frandsen, GIS medarbejder, Odense kommune

Hør Gert og Steen fortælle om udfordringer med vandet i Odense, og om hvordan Odense kommune nu vil anvende satellitdata og radarreflektorer i klimatilpasningen af kommunen.

Satellitbaserede terrænbevægelser – Fokusområder for 2022/2023

Joanna Balasis-Levinsen, remote sensing specialist, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

Hør Joanna fortælle om, hvad man vil fokusere på i 2022 i styrelsen, herunder en ny metode til satellitbaseret beregning af landbevægelser i det åbne land.

Map GM og GeoAtlas Live v.2.0

Niels Broge, projektchef, Geopartner Inspections & Mads Robenhagen, afdelingschef, Geo

Hør Niels og Mads fortælle om de nye løsninger til visualisering og sammenstilling af information om landbevægelse og geologi.

Satellitdata og geotekniske data til forsyning, anlæg og klima

Kim Kallestrup, senior project manager, Aarhus Vand

Hør Kim fortælle om to konkrete cases fra Aarhus, hvor satellitdata og geologisk viden anvendes til at angive sætningsrisiko til brug for asset management i forsyningen.

Overvågning af landbevægelse og vandstand på kysterne

Carlo Sørensen, seniorrådgiver, Kystdirektoratet

 Hør Carlo fortælle om landbevægelser og deres betydning ift. oversvømmelsesrisiko og klimatilpasning.

Map Climate – nyt produkt

Karsten Vognsen, forretningschef, Geopartner Inspections

Hør Karsten fortælle om Map Climate, som er et nyt produkt undervejs fra Geopartner til styrkelse af kommunernes håndtering af udfordringer med vand fra oven, fra neden og fra siden.

Vil du også være klogere på, hvordan brugen af disse data kan give dig et bedre afsæt for effektiv datadrevet asset management fx inden for forsyning, byggeri og anlæg eller til bedre understøttelse af klimatilpasning? Så ring til os…

Søren Holst
Udviklingsdirektør, partner
Mobil +45 2321 5793
sh@geopartner.dk
Rasmus Hjorth Andersen
Landinspektør, teamleder Geopartner Inspections
Mobil +45 4272 9932
rha@geopartner.dk