Geopartners arbejde med satellitdata præsenteret på Copernicus Industry Workshop

Den 22. november løb en international workshop, Copernicus Industry Workshop, arrangeret af EU af stablen. På workshop’en præsenterede Geopartner vores arbejde med at levere brugbar information til kunder om landbevægelser baseret på satellitberegninger og geologiske modeller. Projektet InSARinSub, som blev præsenteret, udføres i samarbejde med ingeniør-virksomheden Geo og DTU Space, og projektet støttes af den Europæiske Rumorganisation, ESA.

Se Geopartners præsentation ved Workshop’en her (fra minut 1:40:10 til 1:56:20)

Projektet baserer sig på beregninger stillet til rådighed fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) men sigter mod at anvende data fra den kommende europæiske landbevægelsestjeneste, som EU arbejder på, og som forventes frigivet etapevis fra ultimo 2021 og frem.

MAP GM og GeoAtlas Live præsenteret på Copernicus Ground Motion Workshop

Nye produkter gør satellitdata om landbevægelser anvendelige for virksomheder

Den nye tjeneste fra Geopartner, som kommer til at hedde Map GM, vil tilbyde produkter om landbevægelse og sætninger, som er skræddersyet til brug i forskellige brugersegmenter. Fra 2022 vil Map GM basere sig på den europæiske tjeneste, som hedder European Ground Motion Service (EGMS), og som vil indeholde standardiseret information om landbevægelse på tværs af EU, dog undtaget Grønland.

EGMS-tjenesten vil blive baseret på beregninger på tidsserier af satellitbilleder fra den europæiske radar satellit Sentinel-1, og produkterne vil minde meget om de produkter, som SDFE har stillet frit til rådighed baseret på beregninger i 2018 og 2019.

Mere information om EGMS kan findes her: