Geopartner Inspections hjælper Aalborg Forsyning med at finde skjulte ledninger i jorden

Vores Georadar (Ground Penetrating Radar) har været en tur i Nordjylland, nærmere bestem Aalborg og Nibe, hvor vi har hjulpet Aalborg Forsyning med at finde skjulte og ikke korrekt registrerede ledninger.

Ground Penetrating Radar

Ground Penetrating Radar (GPR) er en ikke-destruktiv metode til at lokalisere objekter i undergrunden. Geopartner anvender state-of-the-art DS2000 GPR systemet produceret af Leica. Systemet arbejder simultant med en højfrekvent og en lavfrekvent radar.

Den lavfrekvente radar anvendes til nøjagtig bestemmelse og positionering af dybereliggende objekter. Dobbeltfrekvens systemet sikrer på den måde, at alle objekter kan lokaliseres med samme høj nøjagtighed uafhængigt af dybden de befinder sig i.

Georadaren både indsamler processerer og gemmer data, og operatøren kan derfor løbende følge dataindsamlingen. Efterfølgende kan operatøren analysere de indsamlede data og bestemme dybden af de relevante underjordiske objekter med få centimeters nøjagtighed. Georadaren kan integreres med GPS for også at få en nøjagtig geografisk position knyttet dybdemålingen på de uidentificerede underjordiske objekter.

På billedet nedenfor ses vores kort- og landmålingstekniker Mark Lyon på tur med vores Georadar.

Har I har problemer med at finde ledninger eller andre ting under jorden, er I velkommen til at kontakte vores specialister:

Mark Lyon på på mal@geopartner.dk eller telefon +45 30 35 31 89

Lars Bach Poulsen på lbp@geopartner.dk eller telefon +45 28 96 07 82