Geopartner Inspections har naturligt fokus på klimapåvirkninger

Som landinspektører har Geopartner gennem mere end 150 år arbejdet med ejendomsforhold – såvel planmæssigt, matrikulært og opmålingsmæssigt og er dermed tæt på de ejendomme og naturområder, som særligt påvirkes af klimaforandringerne.

Som en naturlig konsekvens heraf blev datterselskabet Geopartner Inspections oprettet for et par år siden. Formålet her er at samle de stærkeste kompetencer og anvende de nyeste og mest avancerede opmålingsteknologier, der kan dokumentere de ændringer i landskabet, som over tid påvirker vores samfund, men ikke umiddelbart kan ses med det blotte øje.

Gensidig tillid og vilje

Særligt monitorering af den samlede påvirkning af havvandsstigninger kombineret med lokale landhævninger og -sætninger kan anvendes til langtidsprognoser for udviklingen. Det giver dermed mulighed for at lave de nødvendige afværgeforanstaltninger i tide.

– ”Vi står overfor store udfordringer med klimapåvirkninger af et hidtil ukendt omfang. Netop derfor er det vigtigt, at vi allerede nu fokuserer på at skabe det datagrundlag, som fremtidens nødvendige beslutninger skal funderes på” udtaler Søren Holst, landinspektør og bestyrelsesformand i Geopartner Inspections.

Han fortsætter:

– ”Vi har spidskompetencer indenfor et afgrænset område, så for at skabe samlede holdbare løsninger, er det afgørende, at disse udvikles i et tæt samarbejde med andre førende aktører indenfor miljø og klima”.

Det kræver gensidig tillid og vilje at finde de rette samarbejdspartnere. Og netop her ser Geopartner Inspections det nye Klimatorium i Lemvig som det samlingspunkt, hvor virkelighedens problemstillinger kan blive præsenteret i et forum, hvor alle medlemmerne har samme indstilling til at skabe løsninger.

Også Lars Nørgård Holmegaard, som er administrerende direktør i Klimatorium, ser med tilfredshed på Geopartner Inspections medlemskab.

– ”Vi er meget glade for, at Geopartner Inspections har valgt at blive medlem af Klimatorium. Virksomheden har en interessant profil i forhold til klima, hvor de går forrest i branchen. Samarbejdet har konkret betydet, at en problemstilling, hvor Lemvig Vand og Spildevand har rør, der sætter sig, løses i fællesskab, hvor viden fra DTU Space fører til løsninger, som sættes i produktion af Geopartner Inspections og virksomheden Kynde & Toft. Levetiden på rørene forlænges hermed, og besparelsen kommer forbrugerne til gode. Løsningerne er fundet i et samarbejde der kaldes Quadruple Helix, der er det helt centrale i Klimatorium. Det betyder, at offentlige virksomheder, universiteter, private virksomheder og civilsamfundet arbejder sammen på at finde løsninger på fælles udfordringer.”

Søren Holst fra Geopartner Inspections konkluderer:

– ”Vi kan roligt sige, at Klimatorium-tanken om at skabe fælles løsninger på udfordringer afledt af klimaet allerede udleves”.