Geopartner Inspections er blevet ISO Certificeret

ISO9001 kvalitetsledelsessystem er sat i drift

Geopartner Inspections er blevet ISO 9001certificeret. Det nye kvalitetsledelsessystem er et vigtigt element i professionaliseringen af virksomheden og vil bidrage væsentligt til GPI’s strategiske mål om at imødekomme markedsbehovet for specialistydelser indenfor opmåling og monitorering, både nationalt og internationalt – samtidig med at den højest mulige kundetilfredshed opnås.

Der har altid været fokus på kvalitet og kvalitetsledelse i GPI, men med det nye kvalitetsledelsessystem kan virksomheden fremadrettet arbejde mere struktureret og effektivt med kvalitet i alle elementer af forretningen, herunder særligt forretningsudvikling, produktudvikling og salg.

Det nye kvalitetsledelsessystem sikrer en systematisk tilgang til formulering af politikker samt beskrivelser af processer og arbejdsgange. En vigtig brik i kvalitetsledelsessystemet er den systematiske ajourføring af forretningskritiske elementer så som produkter og produktbeskrivelser, kundetilfredshed, risikostyring, guide-lines, kontraktstyring, ressourcestyring og kompetencer, m.fl.

ISO 9001 certificeringen betyder også, at GPI fremover kan byde på opgaver, hvor certifikation på kvalitetsledelse er et krav, hvilket er en stigende tendens på større opgaver. Det nye kvalitetsledelsessystem vil kunne mærkes af både kunder og GPI-medarbejdere.

For kunderne vil systemet kunne mærkes ved en tydelig forventningsafstemning samt en struktureret dialog igennem hele salgsprocessen fra den indledende dialog til levering af et færdigt og kvalitetssikret produkt.

For GPI’s medarbejdere og ledelse vil systemet kunne mærkes via ajourførte beskrivelser af virksomhedens politikker, processer og arbejdsgange med tydelig angivelse af rollefordeling og ansvar.

Samlet set vil det nye kvalitetsledelsessystem bidrage til et tydeligt fælles overblik over kundepleje og opgaveløsning, og til et fælles fokus på forretningskritiske elementer så som leveringssikkerhed, produktion og drift.