Afslutning på ESA-støttet udviklingsprojekt

I de sidste par år har vi i Geopartner Inspections arbejdet målrettet på at opbygge kompetencer indenfor beregning og kortlægning af sætninger og landbevægelser ved brug af satellitdata.

Sentinel-1_radar_vision_pillars_ESA_geopartner_strategic partnership_TRE Altamira_satellite data
Sentinel 1 radar satellite, European Space Agency, ESA

I dag kan vi derfor som de eneste i Danmark tilbyde satellitberegnet kortlægning og overvågning af landbevægelse (herunder sætninger) skræddersyet til den konkrete anvendelse/kunde.

Det kan fx dreje sig om overvågning af fysisk infrastruktur med fokus på sætningsskader (rørledninger, havneanlæg, diger, dæmninger, veje og broer) eller som datagrundlag for simulering af nøjagtige fremtidige oversvømmelsesscenarier, hvor informationen om landbevægelsen benyttes til at fremskrive en aktuel højdemodel til et givent tidspunkt i fremtiden, fx år 2050.

Produkterne udstilles til brug for den enkelte kunde via Geopartner Inspections egen løsning, Map GM.

Produktudviklingen er sket gennem det to-årige projekt, InSARinSub, som er støttet økonomisk af Det Europæiske Rumagentur, ESA.  Projektet er gennemført i et tæt samarbejde med DTU Space og ingeniørvirksomheden Geo. Øvrige projektpartnere omfatter Klimatorium i Lemvig, Kystdirektoratet, Århus Havn, Århus Vand, Århus kommune, Lemvig Vand og Lemvig kommune.

Projektet blev officielt afsluttet med et såkaldt Final Review møde med ESA d. 18. januar. Der har været massiv interesse for projektet; især i løbet af den seneste tid, hvor løsningerne er blevet færdige og har gjort det muligt at fremvise konkrete eksempler på beregninger og sammenstilling af data. Ligeledes var der god tilslutning og megen positiv feed-back på den afsluttende konference d. 7.dec. 2021 (se særskilt artikel om dette her). Projektet har således været en succes, og Geopartner Inspections arbejder pt. sammen med Geo og DTU Space på at finde finansiering til et opfølgende projekt.

InSARinSub projektgruppen, ESA supported project
Screen shot fra det virtuelle InSARinSub projektafslutningsmøde med ESA.

Mere information om projektet kan ses her

Vil du høre mere om anvendelsen af satellitdata til registrering af landbevægelser ?