Projekt for anvendelse af satellitdata støttes af ESA

Geopartner får økonomisk støtte af Den Europæiske Rumorganisation til at bearbejde komplekse satellitdata, der kan spare samfundet millioner af kroner

Klik og læs om det revolutionerende projekt

Georadar i anvendelse

Geopartner Inspections tester Georadar (ground penetration radar) til opmåling af regnvandsbassiner, vandløb og søer.

Geopartner Inspections

I Geopartner Inspections er vi specialister i at løse komplekse inspektions- og monitoreringsopgaver. Med udgangspunkt i jeres behov sikrer vi værdifuld indsigt og data om tingenes tilstand og udvikling og rådgiver jer om, hvordan denne viden giver jer størst værdi.

Droneopmålingerne er mere præcise og markant mindre tidskrævende end vores gamle metoder. Derudover er det mere sikkert, da vi ikke skal have en mand op at kravle på de store dynger

Lars Ipsen
Driftschef, Aalborg Portland

For Aalborg Portland udfører vi præcisionsopmålinger af deres kullagre, for at sikre dem et præcist indblik i deres løbende ressourcebeholdninger.