Glædelig jul og godt nytår

Vi holder julelukket fra den 23. december kl. 16.00 til og med den 31. december.

Læs nyhedsbrevet fra Geopartner Inspections

Nyhedsbrevet har særligt fokus på opmåling til vands herunder især havne, og der er mange spændende artikler om f.eks. opmåling af sejlrende, registrering af sinkholes mv.

Læs det nye nyhedsbrev

Medtænker du landbevægelser i dine drifts- og anlægsprojekter?

Vi har sammen med GEO afholdt et webinar, der gør dig klogere på, hvordan dine drifts- og anlægsprojekter kan fremtidssikres med viden om landbevægelser.

Få tilsendt webinaret her

Geopartner Landinspektører

Geopartner Inspections er datterselskab til Geopartner Landinspektører, der løser opgaver inden for traditionelle landinspektør- discipliner, GIS, softwareløsninger samt planlægning og udvikling.

Vi yder kompetent rådgivning til vores kunder over hele landet.

Vi kalder det lokal forankring… i en større sammenhæng.

Gå til geopartner.dk

Er du vores nye kollega?

I Geopartner Inspections er vi konstant i udvikling, og vi er derfor altid på jagt efter nye, skarpe kolleger i hele landet

Se ledige stillinger eller søg uopfordret

Geopartner Inspections

I Geopartner Inspections er vi specialister i at løse komplekse inspektions- og monitoreringsopgaver. Med udgangspunkt i jeres behov sikrer vi værdifuld indsigt og data om tingenes tilstand og udvikling og rådgiver jer om, hvordan denne viden giver jer størst værdi.

Droneopmålingerne er mere præcise og markant mindre tidskrævende end vores gamle metoder. Derudover er det mere sikkert, da vi ikke skal have en mand op at kravle på de store dynger

Lars Ipsen
Driftschef, Aalborg Portland

For Aalborg Portland udfører vi præcisionsopmålinger af deres kullagre, for at sikre dem et præcist indblik i deres løbende ressourcebeholdninger.