Geopartner Inspections er blevet ISO certificeret

Det nye kvalitetsledelsessystem er et vigtigt element i professionaliseringen af virksomheden og forventes at bidrage væsentligt til kundetilfredsheden.

Klik for at læse om hvad certificeringen betyder

Nyt projekt

Nu startes et nyt 2-årigt projektforløb, som skal videreudvikle produkter og løsninger målrettet klimatilpasning, forsyning, havne, bygge/anlæg og fysisk infrastruktur.

Læs om det nye projekt her

Nyeste nyhedsbrev fra Geopartner Inspections

Bliv bl.a. klogere på en måling af bevægelse på et flydende vindmøllefundament, og læs hvordan vi med et ekkolod hængende fra en drone effektivt opmåler bl.a. søer og bassiner.

Læs nyhedsbrevet

Hvad sker der, når vi giver jorden tilbage til naturen?

I AAU’s projekt ReWet skal vi via radarreflektorer og satellitter levere centrale data, der fortæller, hvordan jord og grundvand bevæger sig efter omlægning fra drænet tørveområde til naturlig jord igen.

Læs om ReWet her

Se indlæg fra den afsluttende konference for InSARinSub-projektet

Geopartner Inspections’ ESA støttede projekt for praktisk anvendelse af satellitdata til beregning af landbevægelser er afsluttet.

Læs mere og se indlæggene her

Medtænker du landbevægelser i dine drifts- og anlægsprojekter?

Vi har sammen med GEO afholdt et webinar, der gør dig klogere på, hvordan dine drifts- og anlægsprojekter kan fremtidssikres med viden om landbevægelser.

Få tilsendt webinaret her

Geopartner Landinspektører

Geopartner Inspections er datterselskab til Geopartner Landinspektører, der løser opgaver inden for traditionelle landinspektør- discipliner, GIS, softwareløsninger samt planlægning og udvikling.

Vi yder kompetent rådgivning til vores kunder over hele landet.

Vi kalder det lokal forankring… i en større sammenhæng.

Gå til geopartner.dk

Er du vores nye kollega?

I Geopartner Inspections er vi konstant i udvikling, og vi er derfor altid på jagt efter nye, skarpe kolleger i hele landet

Se ledige stillinger eller søg uopfordret

Geopartner Inspections

I Geopartner Inspections er vi specialister i at løse komplekse inspektions- og monitoreringsopgaver. Med udgangspunkt i jeres behov sikrer vi værdifuld indsigt og data om tingenes tilstand og udvikling og rådgiver jer om, hvordan denne viden giver jer størst værdi.

Droneopmålingerne er mere præcise og markant mindre tidskrævende end vores gamle metoder. Derudover er det mere sikkert, da vi ikke skal have en mand op at kravle på de store dynger

Lars Ipsen
Driftschef, Aalborg Portland

For Aalborg Portland udfører vi præcisionsopmålinger af deres kullagre, for at sikre dem et præcist indblik i deres løbende ressourcebeholdninger.