Geopartner Inspections A/S rolle i forhold til Persondataforordningen

I forhold til Persondataforordningen (GDPR) og den danske Databeskyttelseslov, som er gældende fra d. 25/5/2018, er Geopartner Inspections dataansvarlig for den behandling af data som vi foretager på vegne af vores kunder. Dette skyldes, at vi som rådgiver definerer hvilke data vi indsamler samt til hvilke formål. Som rådgivende inspektionsvirksomhed har vi yderligere behov for at kunne fastsætte opbevaringsformen og opbevaringsperioden af hensyn til vores rådgiveransvar og forsikringsforhold.

Som dataansvarlig bærer Geopartner Inspections ansvaret for, at de oplysninger vi modtager eller indhenter af egen drift, behandles korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

På baggrund ad ovenstående kan Geopartner Inspections udelukkende anses som dataansvarlig og ikke databehandler, hvorfor der i det daglige inspektionsarbejde ikke er behov for en eventuel databehandleraftale med eksterne samarbejdspartnere.

Yderligere informationer
Geopartner Inspections har udpeget en persondatakoordinator, som skal sikre at Geopartner overholder reglerne for behandling af personoplysninger samt være kontaktperson i relation til spørgsmål omkring Persondataforordningen. Har du spørgsmål til Geopartner Inspections behandling af persondata, kan persondatakoordinator Jesper Baeker-Andersen kontaktes på mail: gdpr@geopartner.dk.
Du finder vores persondatapolitik samt vores cookie og privatlivspolitik på www.geopartner-inspections.com.
Geopartner Inspections har gennemført et compliance-forløb, samt modtaget juridisk assistance, for at sikre, at vi forholder os korrekt til i forhold Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.
Du kan læse mere om Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven, som i Danmark erstatter persondataloven, på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk